Verbouwing Enschedese Schoolvereniging

In de schoolvakantie heeft Sylva Bouw bij basisschool ESV te Enschede twee lokalen voor de buitenschoolse opvang gecreëerd. Een bestaande berging en deel van de gymzaal is hiervoor intern compleet verbouwd.