Sylva Bouw tekent meerjaren onderhoudscontract Brandweer Twente

De komende tien jaar zal Sylva Bouw en de Twentse vestiging van HOMIJ Technische Installaties uit Groningen het onderhoud uitvoeren aan de 31 brandweerkazernes van de Veiligheidsregio Twente.

Dit is het resultaat van een Europese aanbestedingsprocedure die in de afgelopen maanden is doorlopen.

Beide partijen zullen op basis van resultaatgerichte afspraken onderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren aan de brandweerkazernes in Twente. Daarnaast zullen zij worden ingezet bij storingen/klachten en schades aan de brandweerkazernes. Voor deze zaken zijn vaste responsetijden afgesproken met hen, zodat de Brandweer altijd kan blijven uitrukken voor hulpvragen van de burger.

“We zijn er trots op en blij mee dat we met deze onderhoudsbedrijven gaan samenwerken”, aldus Stephan Wevers, de commandant van Brandweer Twente. De brandweerkazernes zijn per 2013 in eigendom gekomen van de Veiligheidsregio Twente in het kader van de regionalisering van de Brandweer. “De kwaliteit van de brandweerkazernes is prima, dit moeten we in de toekomst zo houden. De onderhoudsbedrijven maken per brandweerkazerne een plan van aanpak waarin de werkzaamheden staan opgesomd die moeten worden uitgevoerd in de komende jaren. Op deze wijze hebben we vooraf goed inzichtelijk wat er gedaan moet worden en wat dat kost.”

Brandweer Twente - Sylva Bouw 2 contract