Sponsoring

Sylva Bouw is een betrokken onderneming die met beide benen in de samenleving staat. Vanuit die rol zien wij het als een mooie taak om bij te dragen aan het succes van waardevolle initiatieven op met name maatschappelijk en sportief gebied. Door middel van sponsoring verbinden wij onze naam aan een bepaalde activiteit. Sponsoring is een middel om onze naamsbekendheid te vergroten en om die reden dient de te sponsoren activiteit voor Sylva Bouw ook een meerwaarde te hebben.  Om die reden sponsoren wij alleen activiteiten die een relatie hebben met de doelgroepen van onze organisatie.