MVO / Duurzaamheid

MVO en duurzaamheid

Natuurlijk heeft Sylva Bouw in deze tijd oog voor thema’s als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Zo brengen we elke twee jaar een MVO-beleidsplan uit, met veel aandacht voor de sociale en ‘groene’ aspecten van onze bedrijfsvoering. De meest recente versie van dit plan kunt u hier bekijken.

De duurzame tafel

Sylva Bouw is lid van de duurzame tafel.
Wat is de duurzame tafel? De Duurzame Tafel is een vereniging voor ondernemers en bestuurders die op een pragmatische manier willen leren over duurzaamheid. Door het organiseren van Tafelbijeenkomsten maken de leden elkaar duurzaam: nieuwe inzichten, nieuwe denkkaders. Duurzaamheid gaat in onze visie veel verder dan het gebruik van zonnepanelen en elektrische auto’s. We zoomen onder meer in op de kracht van familiebedrijven, biologische voeding, duurzame innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. We organiseren bijeenkomsten, waar presentaties en workshops worden gegeven over goed bestuur, ambachtelijke bedrijven, de winsten van duurzaam ondernemen, Het Nieuwe Werken en het financieren van duurzaamheid.

De doelstelling van De Duurzame Tafel Twente-Euregio is ‘het versterken van kennis en samenwerking rondom duurzaamheid tussen organisaties in de Euregio’.

Daartoe bieden we een netwerk voor -op duurzaamheid georiënteerde- bedrijven in Twente en Duitsland. Zij delen hier hun kennis rondom duurzaam ondernemen en inspireren en informeren elkaar over kansen van duurzaam ondernemen. Waardevol pluspunt is de versterking van (interregionale) samenwerking rondom duurzaamheid in het netwerk.

Duurzame tafel