Nieuw contract bouwkundig onderhoud Universiteit Twente

Onlangs hebben de Universiteit Twente en Sylva Bouw een nieuw contract ondertekend voor het uitvoeren van bouwkundig onderhoud aan de gebouwen van de Universiteit Twente. Na een Europese aanbestedingsprocedure is Sylva Bouw als contractpartij geselecteerd voor een periode van vier jaar en zes optiejaren.

Voor Sylva Bouw is de Universiteit Twente geen onbekend terrein. Al vanaf de jaren ’60 zijn voeren wij er bouwkundige werkzaamheden uit. Zowel op het gebied van onderhoud, verbouw als ook diverse nieuwbouwprojecten. In 2001 werd het bouwkundig onderhoud voor het eerst aanbesteed en sinds dat moment is Sylva Bouw de contractant voor de bouwkundige onderhoudsdiensten.

Het gebouwenbestand van de Universiteit Twente omvat circa vijftig gebouwen met een vloeroppervlak van circa 250.000 m2 BVO.

OenOpleinUT