Realisatie

Sylva Bouw heeft een rijke en brede ervaring als het om bouwen gaat. Wij realiseren niet alleen woningen en woongebouwen, maar ook bedrijfspanden en -complexen. Verder zijn we zeer bedreven in bouwprojecten in de sectoren onderwijs en zorg.

Sylva Bouw is een partner die constructief meedenkt, meewerkt en alternatieve oplossingen aandraagt. Met deze werkwijze ten grondslag hebben wij al vele projecten kunnen opleveren waar wij erg trots op zijn.